./BLOG - TAG(S): cookies

Foto bij het blog

Het leed dat cookies heet

De laatste jaren is er heel veel gedoe in de media geweest rondom cookies. Er is zelfs een heuse ‘cookiewet’ geïntroduceerd. In de volksmond bekend als de cookiewet, is een aanpassing die gedaan is in 2015 van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. In 2018 is deze wet verder aangescherpt op basis van de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de vervanger van de Wet Beschermings Persoonsgegevens (Wbp).

19:37 uur @ 01-06-2019

Tags: cookies, privacy

Lees meer...