Privacybeleid Qualitysign

Datum document: 10 april 2010

1. Toepasselijkheid

Dit privacy- en cookie beleid van Qualitysign is van toepassing op alle subdomeinen van het domein Qualitysign.nl; ook is dit beleid van toepassing op de betaalde diensten die Qualitysign uitvoert.

2. Algemeen

Dit is het privacy- en cookie beleid van Qualitysign (Qualitysign.nl). Qualitysign is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Qualitysign kan dit privacy- en cookie beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan. Qualitysign zal trachten een melding te maken - op de websites waar het beleid betrekking op heeft - als het beleid veranderd is. Het privacy- en cookie beleid is eenvoudig uit te printen via de links die onderaan deze pagina zijn opgenomen.

3. Verwerkte gegevens

Qualitysign maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Qualitysign.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht.

Qualitysign verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt, als je een e-mail aan ons stuurt of een opdracht verstrekt aan Qualitysign. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

4. Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Qualitysign verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy- en cookie beleid heeft gelezen.

5. Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Qualitysign gebruikt. Qualitysign houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Qualitysign verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

6. Ontvangers

Qualitysign zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen. Dit druist volledig tegen het principe in van Qualitysign.

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. Qualitysign is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy- en cookie beleid van deze derden. Ook is Qualitysign niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

7. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Qualitysign maakt wel gebruik van tijdelijke sessie cookies; met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Qualitysign gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Omdat Qualitysign de privacy van haar bezoekers respecteert - en dus geen permanente cookies plaatst - is het vooralsnog dus niet mogelijk om automatisch in te loggen op de websites van Qualitysign.

Ter informatie: je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

8. Google AdSense

Qualitysign maakt gebruik van Google AdSense, een reclamedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Adsense maakt mogelijk gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

9. Indexering door zoekmachines

Alle door jouw op de website geplaatste content in het publieke / zichtbare gedeelte van de website wordt door zoekmachines geïndexeerd.

10. Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Qualitysign bewaart de content die je op de website hebt geplaatst in beginsel zo lang als de diensten van Qualitysign bestaan. Als je je account laat opheffen, zal Qualitysign de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content die je op de website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

Qualitysign bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Qualitysign mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

11. Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Qualitysign richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post over het verdere verloop van de procedure.

Qualitysign zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Qualitysign de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Qualitysign stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Qualitysign de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Qualitysign de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Qualitysign niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Qualitysign de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Qualitysign schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Qualitysign de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Uitprinten / downloaden

Klik hier om het privacybeleid te printen. Klik hier om het privacybeleid te downloaden.